Internetstemmen maakt van ‘buitenlandse Nederlanders’ interessant kiespubliek

In Archief by robert

In het buitenland stemcomfort bieden”

Joost Taverne, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, meent het echt. Hij wil met een nieuwe wet die stemmen via internet mogelijk moet maken, het aantal stemmen van Nederlanders die in het buitenland verblijven drastisch doen toenemen. “De huidige situatie is een lachertje. De inzet van betrouwbare technologie moet dit veranderen”, zo luidt het.

In zijn memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is kamerlid Joost Taverne zeer duidelijk. Met de huidige procedure worden een groot aantal stemmen van “buitenlandse Nederlanders” gewoon weggegooid en dit kan niet de bedoeling zijn. “Er bevinden zich voortdurend zo’n 500.000 tot 700.000 Nederlanders in het buitenland, om allerlei redenen: studie, werkopdracht, wereldreis enz. Bij de verkiezingen van 2010 waren daarvan slechts 45.000 geregistreerd. Uiteindelijk werden er slechts 35.000 geldige stemmen uitgebracht want er worden tal van fouten gemaakt, zodat velen die de moeite hebben gedaan om te stemmen hun stem alsnog verloren zien gaan. Uiteindelijk stemden op deze manier slechts 6 procent van alle Nederlanders die in het buitenland verblijven op een correcte manier. Dit is veel te weinig en eigenlijk een kaakslag voor de democratie”, vindt Taverne.

Eenvoudig en veilig
Taverne is ervan overtuigd dat hij het aantal stemmende Nederlanders in het buitenland fors naar omhoog kan trekken, mits de procedure vergemakkelijkt wordt. De regering volgt hem hierin en het is de bedoeling dat dit nog deze legislatuur werkelijkheid zou kunnen worden. Het wetsvoorstel zal hoe dan ook niet vóór de komende EP-verkiezingen gereed kunnen zijn. “Het wetgevend initiatief is erop gericht om de stemprocedure te vereenvoudigen. Internetstemmen is daarbij de aangewezen weg, maar voor alle duidelijkheid: diegenen die het nog per brief willen doen, zullen dit nog kunnen. Maar het hoeft geen betoog dat de elektronische weg zodanig drempelverlagend zal werken dat velen, die nu niet stemmen, alsnog hun kiesintentie zullen duidelijk maken”.
Uiteraard staat en valt alles met veiligheid want de procedure moet honderd procent veilig zijn. Hier knelt wellicht toch het schoentje, want sinds 2009 wordt er bij verkiezingen in Nederland geen beroep meer gedaan op stemcomputers, maar wel opnieuw op het rode potlood. Als computers al niet in de gratie vallen, wat moet dan verwacht worden van het stemmen via internet, op soms vele duizenden kilometers afstand? Taverne is niet onder de indruk. “Met dit wetsvoorstel beogen wij net twee vliegen in één klap: het stemmen voor Nederlanders in het buitenland veel aantrekkelijker maken én het computerstemmen in eigen land opnieuw invoeren. De commotie die geleid heeft tot de herinvoering van papier en potlood moet stilaan opnieuw plaats maken voor gezond verstand. Handmatig tellen kost veel tijd, er worden veel telfouten gemaakt én het potloot leidt ook nog eens tot een groot aantal ongeldige stemmen. Computerstemmen biedt op al deze punten grote voordelen. Blijft natuurlijk nog het gegeven veiligheid. Op dit moment wordt onderzocht welke systemen hierin sluitende garanties kunnen geven”.

Buitenlandse voorbeelden
Hierbij wordt vooral ook gekeken over de grenzen. Tal van landen slaan meer en meer de weg in van het computerstemmen en de kennis ter zake stijgt dus snel. Hier kan Nederland zijn voordeel doen. “Polen, Noorwegen, Frankrijk, België zetten bij verkiezingen steeds meer stemcomputers in. In Brazilië werden bij de presidentsverkiezingen van oktober 2010 probleemloos 400.000 stemmachines ingeschakeld. Er zijn dus voorbeelden genoeg. Uiteraard is computerstemmen, waar sprake is van een zeker afgeschermd circuit, nog niet meteen hetzelfde als gebruik maken van het internet om Nederlanders, waar ze zich ook bevinden, de kans te bieden om hun stem gemakkelijk en totaal veilig uit te brengen. Maar het is mijn streven van deze regering om dit zo snel mogelijk te realiseren”.

Kostprijs
Nog volgens Taverne past het internetstemmen ook in de absolute wil van de regering om op tal van posten echte besparingen te realiseren. “Elektronisch stemmen is minder omslachtig dan als men gebruik moet maken van een brief die dan ook nog eens verzonden moet worden en tijdig moet arriveren. Bovendien moet dit op termijn ook kunnen leiden tot serieuze besparingen en tot een verdere ontvetting van de staat”. Een belangrijk nevendoel, al is het Taverne in eerste instantie toch te doen om het verhogen van de democratische efficiëntie. “Het blijft betreurenswaardig dat Nederlanders in het buitenland op dit moment bijna ontmoedigd worden op hun actieve stemrecht uit te oefenen. De procedure is te omslachtig, te ingewikkeld, leidt tot veel te veel fouten en werkt terughoudendheid in de hand in plaats van te stimuleren. Ik kan ervan meespreken want heb het zelf meegemaakt toen ik nog in het diplomatieke korps werkte in Washington, DC. Wij willen dit volledig omdraaien”.
Over de timing blijft Taverne intussen wel noodgedwongen vaag. “Het is nu wachten op een aantal onderzoeken en rapporten over de meest efficiënte en veilige systemen. Dat moet dan verder worden uitgediscussierd maar deze herziening maakt onverkort deel uit van het regeerakkoord. Het is en blijft dus de bedoeling dit nog deze legislatuur goedgekeurd te krijgen”.

hits=143= / id=3205=