De verkoop van het oldtimer vliegtuig

In Archief by robert

Een piloot en professioneel vlieginstructeur had in de jaren ’70 een vliegclub opgericht onder de vorm van een VZW. Vijf jaar later kocht hij privé een vliegtuig dat nog diende in de Tweede Wereldoorlog. Hij stelde het historische vliegtuig jarenlang gratis ter beschikking van de club, die instond voor het onderhoud en de herstellingen. Achttien jaar later verkocht hij het vliegtuig aan de club voor een bedrag van 90.000 euro. De fiscus oordeelt dat de verkoop niet kaderde binnen het normale beheer van het privé vermogen van de man maar een zogenaamde ‘speculatieve’ verrichting vormde en belaste daarop de meerwaarde ad 33%.
De rechtbank oordeelt evenwel anders. De aankoop van het vliegtuig kaderde ontegensprekelijk binnen de hobby van de instructeur. De lange tijdspanne dat hij eigenaar was van het vliegtuig toont daarenboven duidelijk aan dat de verrichting geen speculatieve doeleinden had. Pittig detail is dat de verkoper verscheidene keren van een derde partij een hoger aanbod had ontvangen om het vliegtuig te verkopen. De verkoop aan de VZW vormde dus geen belastbare speculatieve of abnormale handeling (Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 23 juni 2011).
hits=1= / id=1840=