Heffing op sparen

In Archief by robert

Ook werd een belangrijke wijziging aangekondigd inzake de fiscale regeling van inkoopboni van bepaalde beleggingsvennootschappen (de zogenaamde ‘heffing op sparen’ van artikel 19bis WIB‘92). Voorheen was de regeling enkel van toepassing indien de beleggingsvennootschap voor meer dan 40% belegt in schuldvorderingen. Deze grens zal op 25% gebracht worden. De regeling zal op vraag van de Europese Commissie worden uitgebreid tot beleggingsvennootschappen binnen de EER. Naar verluidt zouden onder de nieuwe regeling niet enkel meer de inkopen geviseerd worden, maar ook gewone verkopen aan derden.
hits=1= / id=1900=