Gerechtelijke verdeling – nieuwe wetgeving

In Archief by robert

In het Belgisch Staatsblad van 14 september ll. verscheen de wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke verdeling. Deze wet herschrijft heel grondig de regels betreffende de vereffening-verdeling (in Nederland gekend als ‘boedelafwikkeling’) van onder meer nalatenschappen en huwelijksvermogensstelsels, zo de deelgenoten niet tot een akkoord kunnen komen.
Een dergelijke procedure wordt op vraag van een deelgenoot bevolen door de rechtbank van eerste aanleg en verloopt daarna grotendeels voor notaris.
De doelstellingen van de hervorming zijn: (1) de procedure versnellen, (2) het verloop ervan meer voorzienbaar maken voor de partijen, (3) het sluiten van (deel)akkoorden tijdens de procedure bevorderen en (4) de actieve rol van de notaris-vereffenaar versterken.
De meest opvallende wijzigingen zijn de volgende:
1. De wet verplicht de partijen en de notaris voortaan om een strikte kalender aan te houden, waardoor de afwikkeling binnen een redelijke termijn kan worden verzekerd.
2. Voortaan wordt in principe nog maar één notaris (in plaats van twee) gelast met de vereffening-verdeling.
3. Partijen kunnen in de loop van de procedure (deel)akkoorden sluiten die bindend zijn.
4. Ten aanzien van in het buitenland gelegen goederen kan de procedure op een later tijdstip gebeuren.
5. Partijen kunnen overeenkomen om geen boedelbeschrijving te laten opmaken. Het opstellen van een boedelbeschrijving werd vaak om uiteenlopende redenen als zeer bezwarend ervaren. Dit mag echter niet doen vergeten dat een boedelbeschrijving soms nuttige diensten kan bewijzen, gelet op de eed die partijen dienen af te leggen dat zij niets verborgen hebben gehouden.
6. De notaris kan zich op elk moment tot de rechtbank wenden voor de oplossing van een twistpunt dat de procedure blokkeert.
De hervorming kan alvast rekenen op een positief onthaal van de rechtspractici. Deze wet treedt in werking op 1 april 2012.
hits=1= / id=1835=