Samenloop crisisheffing en levensloopregeling

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer meer duidelijkheid gegeven over de samenloop van de crisisheffing en de levensloopregeling.
In het april-nummer van het NBM zijn wij reeds ingegaan op de werking van de crisisheffing voor de werknemer die in 2012 een inkomen heeft van boven de € 150.000. Eenmalig wordt er in die situatie in 2013 een aanvullende (pseudo)eindheffing ingehouden van 16%. Aangekondigd is dat de crisisheffing ook van toepassing zal zijn in 2014. In het geval een werknemer in 2013 zijn levensloopsaldo in een keer tegen fiscaal gunstige voorwaarden opneemt kan hierdoor zijn jaarinkomen de € 150.000 grens overschrijden. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat de crisisheffing hierop niet van toepassing zal zijn

hits=158= / id=3128=