Het “sterfhuisbeding” en de fiscale administratie – vervolg

In Archief by robert

De beslissing van de Fiscale Administratie de dato 15 juli 2011 die het sterfhuisbeding belast op grond van artikel 5 van het Wetboek Successierechten (aangehaald in het vorige “Kort Nieuws”) werd in de loop van de maand augustus vervolledigd met richtlijnen ten behoeve van de ontvangers der registratie. Daaruit bleek dat de nieuwe beslissing van toepassing zou zijn op alle niet verjaarde aangiften van nalatenschap waarin een sterfhuisbeding was toegepast. Concreet ging het om overlijdens in 2009, 2010 en 2011. Onder druk van het notariaat en van ons kantoor besliste de Fiscale Administratie half september in een niet gepubliceerde richtlijn dat de nieuwe beslissing slechts zou worden toegepast op overlijdens van na 27 juli 2011 (datum publicatie van de beslissing).

hits=1= / id=1831=