Nederlandse rente op spaardeposito’s blijft feitelijk gediscrimineerd

In Archief by robert

Na een veroordeling door het EU Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof heeft België vorig jaar het fiscale gunstregime voor spaarboekjes formeel uitgebreid tot buitenlandse (EER) spaarboekjes. Het gunstregime bestaat in een vrijstelling van de eerste schrijf van € 1.880 interesten en een verlaagd tarief van 15 % op de rest. De vrijstelling kan echter maar worden verleend voor EER-spaardeposito’s waarvoor de belastingplichtige kan aantonen dat (1) ze gereglementeerd zijn door de bevoegde autoriteiten van het betrokken land en (2) ze voldoen aan vereisten die analoog zijn aan de voorwaarden die gelden voor de Belgische spaardeposito’s (met betrekking tot de munt, de wijze van terug- en opname, en de structuur, het niveau en de berekening van hun vergoeding). De belastingplichtige moet dus bewijzen dat het buitenlandse spaarboekje ‘vergelijkbaar’ is met een Belgisch spaarboekje. Dit doet de vraag rijzen of de rente op een Nederlands spaardeposito wel daadwerkelijk kan genieten van het Belgisch gunstregime.

Recente rechtspraak van het Antwerpse hof en een vonnis van de Hasseltse rechtbank lijken het toepassingsgebied van het gunstregime opnieuw de facto te beperken tot Belgische spaarboekjes. De rechters leggen immers een moeilijke bewijslast op inzake de vergelijkbaarheid en vereisen onder meer een getrouwheidspremie. De vraag kan dus gesteld worden of met de nieuwe Belgische regeling wel daadwerkelijk tegemoet wordt gekomen aan de kritiek van het arrest van het EU Hof van Justitie.

hits=5= / id=3881=