In Nederland studeren met Vlaams diploma: loting medische studie in strijd met Europees recht

In Archief by robert

De Raad van State heeft op 7 september 2011 in het geval van een Nederlandse scholiere met een Belgisch Vwo-diploma uitgesproken, dat de door haar behaalde examencijfers – gemiddeld 8,8 – door Nederland op dezelfde wijze gewaardeerd moeten worden als een Nederlandse Vwo-diploma met een gemiddeld examencijfer van 8,8.

Beroep
Nederlandse scholieren met een gemiddeld cijfer van 8,8 worden zonder loting toegelaten tot een medische studie aan een Nederlandse universiteit. De scholier met het Belgische diploma werd echter ingedeeld in de lotingsklasse c (gemiddeld cijfer 7 tot 7,5). Zij werd in 2010 uitgeloot.
In hoger beroep heeft de Raad van State uitgesproken dat een scholier met een Belgisch diploma op gelijke wijze behandeld dient te worden als een als een scholier een Nederlands Vwo-diploma. Dit op grond van artikel 18 (discriminatie op grond van nationaliteit), artikel 21 (vrij verkeer van personen), artikel 165 (bevordering studentenmobiliteit) van het EU-Werkingverdrag (VwEU). De Raad van State is van mening dat Nederland géén uitvoering heeft gegeven aan artikel 4 EU-Verdrag, dat impliceert dat lidstaten loyaal moeten samenwerken bij de vervulling van de taken, die voor hen uit de verdragen voortvloeien.

Loyaal samenwerken
Van deze fundamentele rechtsbeginselen kan alleen afgeweken worden als er objectieve rechtvaardigingsgronden zijn. Het betoog van de Nederlandse overheid dat het onmogelijk is om de cijferlijsten van alle EU-diploma’s in een kort tijdsbestek individueel te beoordelen, houdt geen stand. De Nederlandse overheid zou immers ook kunnen uitgaan van een algemene vergelijking van de Nederlandse diploma’s met de diploma’s van de andere EU-lidstaten. Deze generieke vergelijking zou – indien nodig – eventueel aangevuld kunnen worden met een individuele vergelijking. De Raad van State is ook van mening dat Nederland géén uitvoering heeft gegeven aan artikel 4 van het EU-Verdrag, dat impliceert dat lidstaten loyaal moeten samenwerken bij de vervulling van de taken, die voor hen uit de verdragen voortvloeien. De Nederlandse overheid wordt kwalijk genomen, dat zij heeft nagelaten om in samenwerking met de Belgische overheid een algemeen vergelijkend onderzoek te doen.

Conclusie: de scholier had in 2010 zonder loting toegelaten moeten worden tot de medische studie aan de Universiteit Maastricht.

Kort commentaar. Het is ernstig dat de buurlanden Nederland en Vlaanderen – samen al meer dan 50 jaar lid van de Europese Unie – er niet in slagen om elkaars onderwijsdiploma’s echt te erkennen. Men waarborgt wel de kwaliteit van het Hoger onderwijs door De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De VVAO is een bij verdrag tussen Nederland en Vlaanderen opgerichte publieke binationale instelling die in beide regio’s de kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt. Er werken daar 48 medewerkers. Zie: www.nvao.nl. Europa doe je vooral samen met je buren.

Bron:
Raad van State 201009806/1/H2. Hoger beroep van Ministerie van Onderwijs tegen uitspraak van Rechtbank Roemond in het geding tussen A. C en de Minister. Uitspraak 7 september 2001
De advocaat is deze zaak is mr. Suzan Teklenburg (Gersjes Advocaten Eindhoven)
In Nederland studeren met Vlaams diploma: loting medische studie in strijd met Europees recht

De Raad van State heeft op 7 september 2011 in het geval van een Nederlandse scholiere met een Belgisch Vwo-diploma uitgesproken, dat de door haar behaalde examencijfers – gemiddeld 8,8 – door Nederland op dezelfde wijze gewaardeerd moeten worden als een Nederlandse Vwo-diploma met een gemiddeld examencijfer van 8,8.

Beroep
Nederlandse scholieren met een gemiddeld cijfer van 8,8 worden zonder loting toegelaten tot een medische studie aan een Nederlandse universiteit. De scholier met het Belgische diploma werd echter ingedeeld in de lotingsklasse c (gemiddeld cijfer 7 tot 7,5). Zij werd in 2010 uitgeloot.
In hoger beroep heeft de Raad van State uitgesproken dat een scholier met een Belgisch diploma op gelijke wijze behandeld dient te worden als een als een scholier een Nederlands Vwo-diploma. Dit op grond van artikel 18 (discriminatie op grond van nationaliteit), artikel 21 (vrij verkeer van personen), artikel 165 (bevordering studentenmobiliteit) van het EU-Werkingverdrag (VwEU). De Raad van State is van mening dat Nederland géén uitvoering heeft gegeven aan artikel 4 EU-Verdrag, dat impliceert dat lidstaten loyaal moeten samenwerken bij de vervulling van de taken, die voor hen uit de verdragen voortvloeien.

Loyaal samenwerken
Van deze fundamentele rechtsbeginselen kan alleen afgeweken worden als er objectieve rechtvaardigingsgronden zijn. Het betoog van de Nederlandse overheid dat het onmogelijk is om de cijferlijsten van alle EU-diploma’s in een kort tijdsbestek individueel te beoordelen, houdt geen stand. De Nederlandse overheid zou immers ook kunnen uitgaan van een algemene vergelijking van de Nederlandse diploma’s met de diploma’s van de andere EU-lidstaten. Deze generieke vergelijking zou – indien nodig – eventueel aangevuld kunnen worden met een individuele vergelijking. De Raad van State is ook van mening dat Nederland géén uitvoering heeft gegeven aan artikel 4 van het EU-Verdrag, dat impliceert dat lidstaten loyaal moeten samenwerken bij de vervulling van de taken, die voor hen uit de verdragen voortvloeien. De Nederlandse overheid wordt kwalijk genomen, dat zij heeft nagelaten om in samenwerking met de Belgische overheid een algemeen vergelijkend onderzoek te doen.

Conclusie: de scholier had in 2010 zonder loting toegelaten moeten worden tot de medische studie aan de Universiteit Maastricht.

Kort commentaar. Het is ernstig dat de buurlanden Nederland en Vlaanderen – samen al meer dan 50 jaar lid van de Europese Unie – er niet in slagen om elkaars onderwijsdiploma’s echt te erkennen. Men waarborgt wel de kwaliteit van het Hoger onderwijs door De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De VVAO is een bij verdrag tussen Nederland en Vlaanderen opgerichte publieke binationale instelling die in beide regio’s de kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt. Er werken daar 48 medewerkers. Zie: www.nvao.nl. Europa doe je vooral samen met je buren.

Bron:
Raad van State 201009806/1/H2. Hoger beroep van Ministerie van Onderwijs tegen uitspraak van Rechtbank Roemond in het geding tussen A. C en de Minister. Uitspraak 7 september 2001
De advocaat is deze zaak is mr. Suzan Teklenburg (Gersjes Advocaten Eindhoven)
hits=1= / id=2006=