Toepassing van de Nederlandse huwelijksvermogenswet van 14 maart 2002 in de tijd

In Archief by robert

(Brussel 27 augustus 2011)
Twee Nederlanders zijn gehuwd met huwelijksvoorwaarden (uitsluiting van elke gemeenschap met periodieke verrekening van de aanwinsten). Wanneer dit stelsel vóór 1 september 2002 (dit is de datum van inwerkingtreding van voornoemde wet) door echtscheiding is ontbonden, is de nieuwe wet niet van toepassing, ook wanneer de vereffening van het stelsel plaatsgrijpt na 1 september 2002.
hits=1= / id=1889=