Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europees recht!

In Archief by robert

In het NederBelgisch Magazine van december 09 – januari 10 schreven we: ‘Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europees recht?’, toen nog met een vraagteken. Intussen is echter gebleken dat de vereiste borg inderdaad in strijd was met de Europese vrijheden! De Belgische wetgever heeft ook ingegrepen. Een publicatie in het NederBelgischMagazine kan dus soms verstrekkende gevolgen hebben…

hits=4= / id=1917=