Wettelijke regeling voor beschermde meerderjarigen

In Archief by robert

In februari 2013 werd een wet rond een nieuwe beschermingsstatus voor beschermde meerderjarigen goedgekeurd. Deze regeling is nu in het Belgische Staatsblad gepubliceerd en zal vanaf 1 september 2014 stapsgewijs in werking treden. Nieuwe maatregelen zullen vanaf dan onder de nieuwe wet vallen. Voor de bestaande statuten is er een overgangsregeling voorzien die pas in 2021 zal uitdoven. 

 

hits=1150= / id=3321=