Schorsings- en annulatieberoep tegen de bijkomende heffing van 4% en de algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten

In Archief by robert

Tegen het nieuwe systeem van de bijkomende heffing van 4% en de invoering van een algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten werd recent een schorsings- en annulatieberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof.
Het nieuwe systeem is immers zo opgevat dat enkel de inkomsten die onderworpen worden aan de bijkomende heffing van 4% vrijgesteld worden van aangifte in personenbelasting. Alle intresten en dividenden die de bijkomende heffing van 4% niet hebben ondergaan moeten opgenomen worden in de aangifte personenbelasting. De verzoeker achtte de nieuwe regeling disproportioneel en discriminatoir. Het schorsingsberoep werd evenwel verworpen in een arrest van 19 april 2012 omdat de belastingplichtige geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel kon bewijzen. Het blijft afwachten wat het resultaat zal zijn van het annulatieberoep.
hits=1= / id=1903=