Autobrief: Aanpassingen in de fiscale behandeling van auto’s in Nederland

In Archief by robert

Brief Staatssecretaris van Financiën 24 juni 2015

 

Nederland gaat verder ook stevige veranderingen in de autobelastingen tegemoet. In Nederland zijn milieuvriendelijke auto’s de laatste jaren sterk gestimuleerd. Er rijden in Nederland daardoor veel elektrische en hybride auto’s rond, veel meer dan in de ons omringende landen.

De andere kant van de medaille is dat de Nederlandse overheid daardoor veel belastinginkomsten is misgelopen. Het prijskaartje is dus hoog en in de politiek zijn de meesten het er wel over eens dat milieuvriendelijke auto’s zijn overgestimuleerd. Daarom worden aanpassingen voorgesteld.

 

Een duidelijk voorbeeld van de huidige behandeling van milieuvriendelijke auto’s zit in de bijtelling voor de auto van de zaak in de inkomstenbelasting. Die bijtelling is sterk afhankelijk van de CO2-uitstoot. Op dit moment bestaan er niet minder dan vijf categorieën, namelijk van auto’s met:

  • Nulemissie: 0% bijtelling
  • Vrijwel nulemissie 7% bijtelling
  • Zeer lage emissie 14% bijtelling
  • Lage emissie 20% bijtelling
  • Alle andere auto’s 25% bijtelling

De bedoeling is om toe te werken naar nog maar twee categorieën in 2019, namelijk:

  • Nulemissie 0% bijtelling
  • Alle andere auto’s 22% bijtelling

 

Naar de nieuwe situatie zou dan de komende jaren worden toegewerkt door de bijtelling elk jaar een beetje bij te stellen tot de nieuwe situatie in 2019 is bereikt. De bijtelling van 0% zal daarbij alleen gelden tot een catalogusprijs van € 50.000, daarboven geldt dan weer het tarief van 22%.

 

Overige voorstellen zijn om:

  • De BPM op termijn af te schaffen.
  • De MRB te verlagen, maar de MRB voor vervuilende oude dieselauto’s zonder roetfilter te verhogen.