Advocaat-generaal: conserverende aanslag bij emigratie over pensioen toegestaan

In Archief by robert

Een Nederlander verhuisde in 2003 naar België. Voor de door hem opgebouwde pensioenaanspraken ontvangt hij een conserverende aanslag in de inkomstenbelasting. De vraag is of deze aanslag al dan niet in strijd is met de goede verdragstrouw tussen Nederland en België. Omdat het over het jaar 2003 gaat, is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België van belang. Eerder heeft Hof Den Haag deze vraag positief beantwoordt en de conserverende aanslag vernietigt. De staatssecretaris is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. In zulke gevallen vraagt de Hoge Raad vaak vooraf advies bij een Advocaat-generaal. Op 2 september jongstleden. heeft Advocaat-generaal van Ballegooijen zijn conclusie in deze zaak uitgebracht. Volgens hem is er geen strijdigheid met de goede verdragstrouw, ook al is het nieuwe belastingverdrag gesloten, voordat Nederland de conserverende aanslag voor pensioenen invoerde. Volgens hem staat vast dat België ten tijde van de totstandkoming van het verdrag op de hoogte was van in Nederland in te voeren conserverende aanslag voor pensioenen. Er is volgens de Advocaat-generaal dan ook geen sprake van een eenzijdige verdragswijziging door Nederland.
hits=0= / id=1755=