Enkel nog EU-domiciliëring

In Archief by robert

Per 1 februari bestaan er geen Belgische automatische bankoverschrijvingen meer, de domiciliëringen, maar alleen nog Europese. En niet langer beheren de banken de gegevens, dat gaan de bedrijven doen. Bestaande domiciliëringen blijven gewoon doorlopen, maar voor nieuwe moet een klant zich dus tot het bedrijf wenden en niet meer tot de bank. Test-Aankoop raadt wel aan om het stopzetten van een domiciliëring bij een bedrijf aangetekend te doen en om een kopie naar de bank te sturen, omdat bedrijven nog wel eens fouten maken.

Automatische betaling
Dankzij de Europese domiciliëring kan u overal in Europa even eenvoudig een domiciliëring in euro gebruiken als in België. Met een domiciliëring kunnen uw schuldeisers onmiddellijk uw eenmalige of herhaaldelijke facturen voor abonnementen, telefoon-, gas- en elektriciteitskosten,… innen bij uw bank. Met uw voorafgaande toestemming worden uw uitgaven dan automatisch betaald zonder dat u zelf de betalingen hoeft uit te voeren.
De Europese domiciliëring biedt de mogelijkheid om in tal van Europese landen gebruik te maken van eenzelfde dienst. De Europese domiciliëring kan door iedereen, particulieren en ondernemingen, worden gebruikt.

De voordelen
* Een abonnement op een Duits tijdschrift, de elektriciteitsfactuur van uw vakantiehuis in Spanje,… U hoeft geen rekeningen meer aan te houden in het buitenland om uw uitgaven ter plekke te betalen. Dit kan nu via een domiciliering aan schuldeisers in andere landen. Eén rekening in euro in één land volstaat.
* Uw schuldeiser/leverancier zal u verzoeken om rechtstreeks met hem een Europese domiciliering te regelen, zonder dat u contact met uw bank hoeft te nemen.
* Tot 8 weken (en in sommige gevallen zelfs gedurende 13 maanden) na de debitering kunt u de terugstorting van een domiciliëringsbetaling vragen. Opgelet: een aanvraag tot terugbetaling betekent niet dat de schuldvordering vervalt.
* Vanaf 1 februari 2014 zal een consument aan zijn bank kunnen meedelen door welke schuldeisers hij nooit wenst te worden gedebiteerd en daarnaast zal hij kunnen aangeven wie de schuldeisers zijn die daarentegen toelating hebben om zijn rekening te debiteren. De consument heeft ook de mogelijkheid om zijn rekening te blokkeren voor invorderingen via een Europese domiciliëring.
* De consument, krijgt ook de mogelijkheid om vanaf 1 februari 2014 een maximumbedrag en/of de periodiciteit van de invorderingen ter kennis te brengen van zijn bank

Wat moet u doen?
De overstap van de Belgische domiciliëring naar de nieuwe Europese domiciliëring zal voor iedereen eenvoudig en transparant verlopen. U hoeft als klant niets te doen. De leverancier/schuldeiser neemt het initiatief. Hij neemt het beheer van uw domiciliëring over van uw bank in België. Alle lopende mandaten (domiciliëringsberichten) blijven geldig. Op verzoek van de schuldeiser kan uw bestaand mandaat worden overgedragen naar het nieuwe Europese domiciliëringssysteem zonder dat u enige administratieve formaliteiten hoeft te vervullen. Als er ingrijpende wijzigingen zijn, zal uw schuldeiser/leverancier u informeren en indien nodig vragen een nieuw mandaat te ondertekenen.

Indien u schuldeiser bent, zal uw bank u helpen en u alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de overdracht van de bestaande mandaten van uw Belgische schuldenaars. Naast een Europese domiciliëring voor iedereen, particulieren en ondernemingen (ook Core genoemd), bestaat er een versie voor verrichtingen tussen professionele gebruikers (Business-to-Business of B2B). Uw bank zal u ook helpen bij de eventuele keuze van de juiste versie (Core of B2B) en bij de ingebruikneming van uw nieuwe Europese domiciliëringen

www.sepabelgium.be

hits=136= / id=3363=