Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht

In Archief by robert

De werkkostenregeling bestaat al sinds 2011 en is ingevoerd om het “oude” systeem van vrijgestelde vergoedingen en verstrekking in de loonbelasting te vervangen. Door allerlei omstandigheden hebben de oude en de nieuwe regeling jarenlang naast elkaar bestaan. Een werkgever kon in deze periode kiezen: de oude regeling blijven toepassen of overstappen op de nieuwe regeling. Vele werkgevers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om bij de oude regeling te blijven.
Maar per 2015 komt het er toch van. De oude regeling wordt afgeschaft en vanaf dan kan alleen nog maar de werkkostenregeling worden toegepast. Het huidige systeem waarbij diverse zakelijke kostenposten aan werknemers konden worden verstrekt of vergoed (telefoons, laptops, fiets van de zaak en dergelijke) komt dan te vervallen. Er komt een regeling voor in de plaats op grond waarvan in de basis nog slechts 1,2% van het loon als onbelaste onkostenvergoeding aan werknemers toegekend kan worden.

hits=50= / id=3665=