Woonplaats Nederland of Bonaire?

In Archief by robert

Belanghebbende in deze procedure is in 1997 naar Bonaire vertrokken. Destijds is er overleg geweest met de Nederlandse belastingdienst, welke de nieuwe woonplaats heeft geaccepteerd. Daarna is belanghebbende enigaandeelhouder en bestuurder gebleven van een in Nederland gevestigde vennootschap. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij deze vennootschap is de FIOD ingeschakeld. Op basis van de uitkomsten van het FIOD-onderzoek is belanghebbende veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschrifte en het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte. Belanghebbende heeft tijdens de verhoren ook toegegeven dat hij nauwelijks in Bonaire was en vooral actief in Nederland. Belanghebbende heeft tijdens de onderhavige procedure nog gesteld dat zijn verklaringen voor de FIOD in deze procedure niet ingebracht mogen worden en dat aangesloten moet worden bij de eerder afgegeven woonplaatsverklaring voor Bonaire. Hof Arnhem beslist echter dat belanghebbende woonachtig was en is gebleven in Nederland.
Hof Arnhem 31 mei 2011hits=0= / id=1762=