Avenant bij het Belgisch-Zwitsers Dubbelbelastingverdrag wijzigt gegevensuitwisseling

In Archief by robert

Op 10 april 2014 ondertekenden België en Zwitserland een avenant dat het bestaande dubbelbelastingverdrag uit 1978 op diverse vlakken wijzigt. Het avenant brengt het Belgisch-Zwitsers verdrag in lijn met de huidige Belgische verdragspraktijk.
Zo wijzigt het avenant onder meer:
– de bronheffingen op dividenden, interesten en royalty’s,
– de regeling voor ondernemingswinsten,
– de regeling voor verrekenprijzen tussen verbonden ondernemingen,
– de regeling voor vastgoedvennootschappen,
– bestuurdersbezoldigingen,
– pensioenen
– misbruik,
– vermijding van dubbele belasting , enz.,…
Ook de regeling omtrent gegevensuitwisseling wordt aangepast aan de evoluties bij de OESO en in België. Zo zal gegevensuitwisseling niet langer geweigerd kunnen worden enkel en alleen omdat de inlichtingen bij een bank, mandataris of fiduciaire berusten. Het protocol definieert wat gevraagd kan worden en bevestigt dat inlichtingen enkel op verzoek kunnen worden uitgewisseld (dus niet spontaan of automatisch). Naar verwachting zal het avenant pas in werking treden in 2016.hits=129= / id=3657=