Tijdelijke versoepeling nieuwe BTW teruggaafprocedure

In Archief by robert

Sinds begin 2010 kunnen belastingplichtigen de BTW die zij in andere EU-lidstaten betalen, via een elektronische procedure terugvragen in de lidstaat waar ze gevestigd zijn. Normaliter zou de indieningstermijn voor teruggaafverzoeken die betrekking hebben op 2009 verstrijken op 30 september 2010. Omdat niet alle EU-lidstaten hun infrastructuur op orde hebben, is deze termijn uitgesteld tot 31 maart 2011. Dit is door de Europese Commissie aangegeven.
hits=1= / id=1714=