Autorijden gaat voor buitenlanders geld kosten

In Archief by robert

De Belgische, of meer bepaalde de Vlaamse overheid, koestert al langer plannen om een wegenvignet in te voeren. In 2016 zou dit ook daadwerkelijk worden gelanceerd. Dit tot grote ontevredenheid van de ANWB. Het zit de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond zelfs zo hoog dat ze een protestcampagne start, inclusief een protestwebsite. De ANWB neemt het namelijk niet dat een Belgisch wegenvignet de Nederlandse chauffeurs op jaarbasis 100 euro zou kunnen gaan kosten.

De jaarlijkse vakantie naar het zuiden zou voor veel Nederlanders wel eens fors duurder kunnen worden en ook bewoners uit de grensregio dreigen voor hun regelmatige uitstapjes naar de zuiderburen fors dieper in hun portemonnee te moeten tasten. Maar dat is buiten de ANWB gerekend. Om de belangen van de waarschijnlijk miljoenen betrokken Nederlanders te verdedigen eist de ANWB als betrokken belangenvereniging van de Nederlandse bevoegde ministers Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en van Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans dat ze bij hun Belgische tegenhangers bezwaar zouden aantekenen tegen de plannen om dit autovignet in te voeren.

Praktisch
Het vignet zou niet als sticker op de wagen moeten worden gekleefd, maar het zou gaan om een zogenaamd virtueel vignet dat kan worden gekocht op internet of bij een servicepunt langs de autosnelweg. Daar moeten automobilisten hun kentekenplaat laten registreren. De filosofie van de Belgische overheid achter de invoering van het vignet is dat de gebruikers van de wegeninfrastructuur mee zouden moeten betalen voor het onderhoud en de aanleg van de wegen. Volgens ANWB-woordvoerder Markus van Tol is de invoering van het vignet voor de Nederlanders onrechtvaardig, omdat de Belgen zelf niet hoeven te betalen, omdat dit via een korting op de wegenbelasting zou worden gecompenseerd. “Het is niets meer of niets minder dan een ordinaire kostenverhoging voor alle buitenlandse automobilisten. Het betreft in elk geval al miljoenen Nederlanders”, rekent van Tol voor. “Het is niet alleen oneerlijk voor de vele Nederlanders die als toerist door België rijden maar ook voor het ruime aantal, dat voor hun woon-werkverkeer in de Nederlandse grensstreek moeten pendelen.

VAB
“De definitieve prijzen liggen nog niet vast, maar we hebben toch al indicaties dat het zou gaan om prijzen van 7 euro voor tien dagen, 20 euro voor twee maanden tot 100 euro voor een heel jaar”, haalt de verontwaardigde ANWB-woordvoerder aan. Ook bij de Vlaamse Automobilistenbond, de tegenhanger van de ANWB zeg maar, is men de invoering van het wegenvignet niet echt genegen. “Met het principe dat je iedereen wil laten betalen die slijtage veroorzaakt aan de Belgische wegen, hebben we geen probleem. Maar dat betekent dat men in hoofdzaak het vrachtvervoer zou moeten aanpakken en veel minder de gewone automobilisten”, aldus VAB-woordvoerder Maarten Matienko. Dat ook automobilisten mee zouden betalen lijkt hem niet meer dan logisch, maar Matienko vraagt zich luidop af of het sop de kool wel waard is. “Ik weet niet of het systeem van een autovignet wel ideaal is. De kosten om het systeem op poten te zetten met controles en registratiesystemen etc. zouden wel eens zo duur kunnen uitvallen dat de overheid aan het hele systeem zo goed als niets overhoudt”, kijkt Matienko sceptisch aan tegen de plannen van de Belgische overheid.

Snelwegen
“Het is ook nog helemaal niet zeker of het enkel zal worden ingevoerd op de snelwegen of dat het ook zou gelden voor het gebruik van de overige wegen. Als men het enkel zou invoeren op de snelwegen, creëert men gegarandeerd sluipverkeer op de andere wegen. Onder andere van Nederlanders want die betalen uiteraard niet graag teveel”, lacht de VAB-man. “Eigenlijk zouden dit soort zaken op Europees niveau moeten worden geregeld, maar een systeem van een autowegenvignet lijkt me ietwat oubollig. Waar ik me wel in kan vinden is dat men als autogebruiker betaalt, wanneer je een stad binnenrijdt zoals in Londen of Stockholm. Zoiets zou men bijvoorbeeld ook kunnen invoeren in Antwerpen om de verkeersdruk op de Antwerpse ring draaglijker te maken”, stelt Matienko voor.
Zijn collega van Tol van de ANWB laat het er alvast niet bij en stelt dat zijn organisatie met alle mogelijke wettelijke middelen het Belgische autowegenvignet zal trachten tegen te houden. “Het enige dat men in België wil doen is extra geld binnenhalen om de staatskas te spijzen en de begroting te doen kloppen. Men zet er geen extra service tegenover want er komen geen extra wegen of bijkomende infrastructuur. In Alpenlanden als Oostenrijk en Zwitserland betaal je bij wijze van spreken met plezier een vignet omdat daar dure tunnels werden geboord om het verkeer vlotter te laten verlopen”. Zijn organisatie wil naar eigen zeggen gebruik maken van de onenigheid die er in de Belgische parlementen nog zou bestaan over de al dan niet-invoering van het vignet. “Toen men in België al een keer eerder een gelijkaardig vignet wilde invoeren enkele jaren geleden, stootte men op een ‘njet’ van Europa omdat de Belgen volgens de plannen niet moesten mee betalen. Het lijkt er op dat het ook deze keer weer dezelfde kant zal opgaan. In dat geval zullen we niet nalaten om naar de Europese Commissie te stappen”, zegt ANWB-woordvoerder van Tol beslist.

hits=128= / id=3107=