Wetsvoorstel introductie vermogenstoets zorgtoeslag aangenomen

In Archief by robert

Nederlandse Eerste en Tweede Kamer
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor lagere inkomens voor de kosten voor de Nederlandse zorgverzekering. Ook personen die buiten Nederland wonen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag is dan onder meer afhankelijk van de welbekende woonlandfactor.
Voor alle personen die momenteel recht hebben op de zorgtoeslag wordt nu een vermogenstoets ingevoerd. Deze toets houdt in dat in alle gevallen met een box 3 vermogen van € 80.000 of meer de toeslag komt te vervallen. Dit bedrag geldt ook voor partners (gehuwden en samenwoners).
Let wel, het maakt bij de vermogenstoets niet uit of dit vermogen al dan niet belast is in Nederland: al het vermogen, waar ook ter wereld gelegen, moet worden meegenomen voor deze toets.
De vermogenstoets gaat in op 1 januari 2013.
hits=1= / id=1892=