Inkorting termijn betaling Vlaamse successierechten en verhoging delingsrecht

In Archief by robert

In de schoot van de Vlaamse Regering is er –met het oog op het sneller innen van inkomsten uit de successierechten- een akkoord om de termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap in te korten van in principe vijf maanden tot in principe vier maanden. Daardoor wordt ook de termijn voor de betaling van de successierechten met een maand ingekort. De betaling dient in principe te geschieden binnen de twee maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de indieningstermijn.
Een ander voorstel tot besparing is de verhoging van het registratierecht geheven op de overeenkomsten van verdeling van in België gelegen onroerende goederen. Het bestaande tarief van 1% op de waarde van het onroerend goed (bij volledige uit onverdeeldheid treding) of op het afgestane deel ervan (in andere gevallen) wordt verdubbeld tot 2%.
hits=2= / id=1867=