Geen aftrek van betaalde alimentatie bij buitenlandse belastingplicht

In Archief by robert

Een inwoner van Cyprus met de Nederlandse nationaliteit ontvangt in 2007 pensioen vanuit Nederland. In zijn Nederlandse IB-aangifte wil hij de voor zijn ex-vrouw en kinderen betaalde alimentatie in aftrek brengen, zonder dat hij kiest voor de fictieve binnenlandse belastingplicht. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat dit niet is toegestaan. Volgens het hof geniet de man namelijk niet nagenoeg zijn volledige positieve inkomen in Nederland, zodat hij geen aanspraak kan maken op inwonerbehandeling in Nederland. Het hof verwijst daarbij naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU.
Hof ’s-Hertogenbosch 18 maart 2011hits=1= / id=1740=