Ongelijke behandeling hospitalisatieverzekeringen gestopt

In Archief by robert

De regering Van Rompuy stopt de oneerlijke concurrentie tussen ziekenfondsen en private verzekeraars bij het aanbieden van hospitalisatieverzekeringen. Het gaat om een dispuut dat al lang aansleept. Jaren geleden dienden de commerciële verzekeraars een klacht in bij de Europese Commissie. Ze namen het niet dat de ziekenfondsen hun leden veel goedkopere hospitalisatieverzekeringen konden aanbieden, omdat de wetgeving hun een aantal voordelen bood. Europa gaf de verzekeraars gelijk en eiste een gelijke behandeling. In het goedgekeurde wetsontwerp is bepaald dat de ziekenfondsen aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de private verzekeraars. In concreto zullen ziekenfondsen onder andere meer reserves moeten aanleggen voor hun verzekeringen, waardoor allicht ook een hogere bijdrage zal moeten worden gevraagd. Daarnaast zullen ziekenfondsen en private verzekeraars een zelfde taks over de polissen moeten aanrekenen. In ruil moeten de verzekeraars personen tot zeker 65 jaar aannemen en geen personen weigeren die al een aandoening hebben.
hits=1= / id=1650=