Schenking van bouwgronden in Vlaanderen

In Archief by robert

Vlaamse rijksinwoners genieten van een gunsttarief voor de schenking van bouwgronden (art. 140nonies Vl. W.Reg.). Deze tijdelijke gunstmaatregel werd ingevoerd per 1 januari 2002 en sindsdien tot tweemaal toe verlengd. De Vlaamse regering heeft beslist om de maatregel een derde maal te verlengen (tot eind 2014). Er komen wel bijkomende, strengere voorwaarden: de begiftigde dient niet alleen een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, maar ook effectief de woning te bouwen, omdat hij verplicht wordt binnen de vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de geschonken grond te hebben. Tevens wordt vereist dat de bouwgrond in het Vlaamse Gewest is gelegen. Wil men schenken onder de bestaande voorwaarden, dan dient men dit te doen vóór 31 december aanstaande Inwerkingtreding vermoedelijk op 1 januari 2012.
hits=1= / id=1851=