Advies Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen over verkoop van kasgeldvennootschappen

In Archief by robert

Nederland stond van oudsher bekend om de mogelijkheid om vooraf met de belastingdienst over situaties te overleggen en een ruling aan te vragen. Veel minder bekend is dat België een soortgelijke mogelijkheid ook kent en wel via de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Onlangs heeft deze dienst een advies uitgebracht hoe zij in algemene zin aankijkt tegen de verkoop van kasgeldvennootschappen door inwoners van België.
In beginsel is de verkoop door een inwoner van België van zijn kasgeldvennootschap aan een inwoner van de E.U. niet belast in België. Ook Nederbelgen die de afgelopen jaren gestopt zijn met hun onderneming maken hier in de praktijk gebruik van. Echter de Belgische fiscus tracht in voorkomende gevallen de winst die behaald wordt met een dergelijke verkoop toch te belasten. Voorbeelden hiervan zijn de situatie dat een vennootschap verkocht wordt naar een nieuwe, eigen holding of naar een holding van de kinderen. Indien sprake is van een speculatieve transactie die het normale vermogensbeheer te boven gaat, kan de winst geherkwalificeerd worden als een divers inkomen, met een heffing van 33% tot gevolg.
De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft hierover nu beleid gepubliceerd. Het is mogelijk om vooraf de dienst haar mening te vragen of er al dan niet sprake is van een speculatieve transactie.
hits=3= / id=1922=