Dubbelgepensioneerden moeten toch bijdrage Zvw in Nederland betalen

In Archief by robert

De Nederlandse Zorgverzekeringswet en de internationale dimensie daarvan blijft veel vragen oproepen. In deze zaak betrof het twee afzonderlijke personen die wonen in respectievelijk Frankrijk en Spanje. Zij zijn dus geen inwoners van Nederland.
In het verleden hebben zij wel in Nederland gewerkt en daardoor AOW-rechten opgebouwd. Ook hebben zij in andere landen gewerkt en daar ook pensioen opgebouwd. In hun uiteindelijke woonlanden (Frankrijk en Spanje) hebben zij overigens geen recht op pensioen. Zij ontvangen als inwoners van die landen dus pensioen uit het buitenland, waaronder AOW uit Nederland. Zij zijn hierdoor niet wettelijk verzekerd in hun woonland.
De vraag is of Nederland in dat geval premievervangende inhoudingen mag doen op hun uitkeringen. Dat is inderdaad het geval. In deze beide zaken waren de beide gepensioneerden het langst sociaal verzekerd geweest in Nederland. Het gevolg daarvan is dat zij ook tijdens hun pensionering ten laste van Nederland sociaal verzekerd zijn. In dat geval mag Nederland ook de bijdragen voor de sociale zekerheid inhouden.
Hof van Justitie EU,10 oktober 2013 (C-321/12)

hits=104= / id=3360=