Woonplaats in Duitsland belet BPM-heffing, Rechtbank Breda 15 juni 2011

In Archief by robert

De woonplaats kan ook van belang zijn voor de heffing van BPM. Indien iemand in Nederland woont en gebruik maakt van de weg in Nederland met een auto met buitenlands kenteken, is BPM verschuldigd. In deze procedure kwam de vraag aan de orde of iemand in Duitsland woonde (geen BPM-heffing) of in Nederland (wel heffing). Hij werd in januari 2010 aangehouden door de douane in Nederland.
De man was eigenaar van een woning in Nederland, maar die werd door zijn echtgenote bewoond, met wie hij van tafel en bed gescheiden leefde. Door de Duitse belastingdienst werd de man gezien als inwoner van Duitsland. Voor de Nederlandse inkomstenbelasting over 2009 was door de Nederlandse belastingdienst geaccepteerd dat hij inwoner was van Nederland. De Rechtbank oordeelt dat de inspecteur tegenover de gemotiveerde betwisting van de man niet aannemelijk maakt dat hij in januari 2010 in Nederland woonde. Ofwel, het gelijk aan de belastingplichtige.

hits=1= / id=1809=