Liquidatie van vennootschappen in de lift

In Archief by robert

Een lid van de kamer stelt vast dat de economische crisis opportuniteiten biedt op het vlak van de fiscaliteit. Het is hem ter ore gekomen dat het liquideren van vennootschappen, en met name dan onroerend goed vennootschappen, nu zou kunnen tegen een minimale fiscale kostprijs. Immers, de waarde van het onroerend goed heeft een flinke duik genomen, de potentiële meerwaarde in de vennootschap blijft dan ook vaak beperkt waardoor minder vennootschapbelasting en liquidatiebelasting betaald hoeft te worden… Hij stelt aan Financiën de vraag naar het aantal vennootschappen dat geliquideerd werd in de jaren 2005 tot en met 2008 en of Financiën weet heeft van een stijgende tendens voor de eerste kwartalen van dit jaar. Heeft de Federale Regering verder het voornemen om de liquidatiebelasting te verhogen. Financiën start haar antwoord met de vaststelling dat er geen afzonderlijke statistieken worden bijgehouden over de liquidatie van onroerend goed vennootschappen. Op basis van de ongunstige economische conjunctuur en de negatieve bedrijfsresultaten is het redelijk te verwachten dat het aantal liquidaties zal toenemen… Dit is dus niet meteen fiscaal geïnspireerd. Vrijwillige vereffening blijft overigens beperkt. Het gaat om minder dan 1% van de 400.000 vennootschappen die België telt. Tot slot bevestigt zij dat er geen voornemen bestaat om de liquidatiebelasting te verhogen.

hits=1= / id=1654=