Besluit Nederlandse belastingdienst: maximale afsluitprovisie twee keer aftrekken

In Archief by robert

Voor dezelfde mensen (degene die kiezen voor de fictieve binnenlandse belastingplicht) kan ook het volgende besluit van belang zijn. Bij het afsluiten van een lening voor de aankoop van een nieuw huis, moet veelal een afsluitprovisie betaald worden. Deze afsluitprovisie is fiscaal aftrekbaar, maar wel aan een maximum gebonden. Deze afsluitprovisie is aftrekbaar van het inkomen uit werk en woning (box 1) als het gaat om een lening voor de aankoop van een eigen woning. Deze aftrek is beperkt tot 1,5% van de hoogte van de lening, waarbij er in 2010 een absoluut maximum geldt van € 3.630. Onderwerp van discussie met de Belastingdienst was echter of dit maximum geldt per woning of per belastingplichtige. Als het per belastingplichtige geldt, mogen fiscale partners dit maximum namelijk verdubbelen. De inspecteur was het hier niet mee eens en vond dat de belastingplichtige het maximum van de afsluitprovisie per woning moest bekijken.
Tegen de beslissing van de inspecteur is beroep aangetekend. De kennisgroep van de Belastingdienst heeft echter in de tussentijd ook naar deze casus gekeken. De inspecteur heeft aangegeven dat de kennisgroep binnenkort een vraag- en antwoordbesluit gaat publiceren. In dit besluit zal komen te staan dat het absolute maximum per belastingplichtige bekeken mag worden, waardoor voor fiscale partners het dubbele bedrag van € 3.630 als maximum gaat gelden. Het instellen van beroep is nu niet langer nodig.
hits=0= / id=1783=