Schenking aan een minderjarige onder last de geschonken goederen discretionair te laten beheren door een bank

In Archief by robert

(Vred. Zomergem 8 december 2009)
Ouders vragen de vrederechter machtiging om de schenking door de grootouders aan hun minderjarige kinderen te aanvaarden. Aan de schenking waren een aantal lasten gekoppeld, waaronder de last om de geschonken goederen discretionair te laten beheren door een bankinstelling. De vrederechter is van oordeel dat er geen bezwaar is om tot machtiging over te gaan aangezien het beoogde vermogensbeheer enkel betrekking heeft op de geschonken goederen en niet ook op het bestaande vermogen van de minderjarigen.
hits=1= / id=1890=