Begroting 2014

In Archief by robert

De regering heeft onlangs de krachtlijnen van de begroting 2014 aangekondigd. Het was al even geleden dat een akkoord over de begroting werd gepresenteerd zonder nieuwe belastingen of tariefverhogingen. De behandeling van dividenden ontvangen van buitenlandse en binnenlandse ondernemingen wordt gelijkgeschakeld in antwoord op het arrest Tate & Lyle van het Europees Hof van Justitie. In tegenstelling tot eerdere geruchten wordt er niet gesleuteld aan de voorwaarden in de vennootschapsbelasting voor de aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI-aftrek). De investeringsaftrek wordt opnieuw ingevoerd voor KMO’s voor een periode van twee jaar (eveventueel verlengbaar).

hits=153= / id=3345=