Grondwettelijk Hof verwerpt het annulatieberoep tegen de algemene antimisbruikbepaling

In Archief by robert

(GwH 2013/141)
Op 30 oktober 2013 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over het verzoek om de recent ingevoerde algemene antimisbruikbepaling te vernietigen. De algemene antimisbruikbepaling werd ingevoerd in de loop van 2012 en is van toepassing inzake inkomstenbelastingen, successierechten en registratierechten. De invoering leidde tot heel wat beroering en rechtsonzekerheid. Om daaraan tegemoet te komen, werden de zogenaamde ‘white list & black list’ opgesteld voor successie- en registratierechten. Een circulaire met toepassingsvoorbeelden inzake inkomstenbelastingen werd reeds lang aangekondigd, maar is er nog niet.
Namens een aantal belastingplichtigen, evenals de Liga van belastingplichtigen, werd de vernietiging van de bepaling gevraagd aan het Grondwettelijk Hof, o.m. omwille van een schending van de bevoegdheidsverdelende regels (tussen federaal niveau en gewesten) en schending van het fiscaal wettigheidsbeginsel. Zo zou de bepaling een omkering van de bewijslast in het nadeel van de belastingplichtige met zich meebrengen. Verder zou de bepaling het de fiscus mogelijk maken rechtshandelingen te herdefiniëren, terwijl het uitsluitend aan de wetgever zou toekomen om de belastbare handelingen en de belastbare grondslag te bepalen. Het Grondwettelijk Hof heeft echter alle argumenten van tafel geveegd.

hits=203= / id=3344=