België moet 15% roerende voorheffing ook op buitenlandse spaarrekeningen toepassen

In Archief by robert

Hof van Justitie EU, 6 juni 2013 (C-383/10)
In België zijn de roerende inkomsten sinds de meest recente wetswijzingen in de meeste gevallen belastbaar tegen 25% roerende voorheffing. Het verlaagde tarief van 15% wordt in de meeste gevallen niet meer toegepast. Een uitzondering is de heffing van inkomsten van spaarboekjes en dergelijke. Tot een bedrag van € 1.880 per persoon zijn deze roerende inkomsten onderworpen aan een tarief van roerende voorheffing van 15% in plaats van 25%. Een voorwaarde daarbij is dat het gaat om een rekening bij een in België gevestigde kredietinstelling. De regeling kan dus niet worden toegepast op een spaarrekening bij een in Nederland gevestigde bank. De vraag is of dit verschil in behandeling strijdig is met EU-recht.
Het Hof van Justitie heeft in juni van dit jaar bepaald dat dit inderdaad een verboden discriminatie is. Ook saldi op buitenlandse rekeningen kunnen gebruik maken van het verlaagde tarief van 15% roerende voorheffing, mits aan de overige voorwaarden is voldaan.
De Belgische wet is hierop op dit moment nog niet aangepast. Een uitspraak van het Hof heeft echter directe werking zodat ook in situaties met een niet-Belgische bankrekening ons inziens al van het verlaagde tarief van 15% gebruik kan worden gemaakt.

hits=174= / id=3343=