De hervorming van het erfrecht (deel II)

In Archief by robert

Minister van Justitie Turtelboom heeft, in haar algemene beleidsnota van 27 december 2012, verdere hervormingen aangekondigd. Meer bepaald wordt gewerkt aan de huwelijksvermogensrechtelijke regeling van (individuele en collectieve) levensverzekeringen (waarmee een pensioen wordt opgebouwd). Een manifeste ongelijkheid in pensioenopbouw van de echtgenoten moet door een duidelijke, billijke en hanteerbare financiële regeling gecompenseerd kunnen worden. Verder worden aan de echtgenoten meer mogelijkheden gegeven om in hun huwelijkscontract een goede regeling voor hun respectieve nalatenschap uit te werken. Ook het thans geldend verbod om overeenkomsten te sluiten over een niet opengevallen nalatenschap (verbod van erfovereenkomsten) is volgens de Minister aan hervorming toe. Er wordt ook aandacht geschonken aan de hersamengestelde gezinnen: stiefkinderen zouden bij de verdeling van de nalatenschap kunnen betrokken worden, ouders zouden kunnen uitgesloten worden enz. Ten slotte wordt ook een hervorming van de verrekening van schenkingen na het openvallen van de nalatenschap in het vooruitzicht gesteld (Algemene beleidsnota, Kamer, Doc 53 2586/027). Voorwaar een grondige hervorming, waarop we zullen terugkomen zodra de ontwerpteksten beschikbaar zijn.
Federale Minister Turtelboom en Vlaams Minister Muyters hebben afgesproken dat zij, vooraleer de ontwerpteksten naar het federaal parlement gaan, met elkaar zouden overleggen, om te kunnen inschatten wat voor de Vlaamse overheid de mogelijke gevolgen zijn voor wat betreft de visie maar zeker ook voor wat betreft de inkomsten. Mocht dit nodig zijn dan zal de Vlaamse regering zelf initiatieven kunnen nemen ten aanzien van het Vlaams Parlement (Parlementaire vraag nr. 135 van mevr. Griet Smaers van 9 januari 2013, Vl. Parl., Handelingenl, Plen.Verg., 2012-13, nr. 20, p. 28). De hervorming van het erfrecht zou met andere woorden een wijziging van het Vlaams schenkings- en successierecht met zich kunnen brengen. Wordt eveneens vervolgd.
hits=10= / id=1461=