Nationale Ombudsman 19 januari 2011: behandeling Nederlandse belastingdienst klachtwaardig?

In Archief by robert

Geschillen tussen particulieren en de overheid kunnen in Nederland voorgelegd worden aan de Nationale Ombudsman. Een Belgische belastingadviseur met veel directeur-grootaandeelhouders als cliënt, die zowel in Nederland als in België wonen, heeft dit recent gedaan. Zijn klacht ging met name over de behandeling van de Nederlandse belastingdienst en de Sociale Verzekerings Bank (SVB) in grensoverschrijdende vraagstukken, met name bij het vaststellen van de belasting- en sociale verzekeringsplicht, door het niet nakomen van toezeggingen voor het zorgen van eenheid van beleid.
De Nationale Ombudsman heeft zich over deze klachten gebogen en in grote lijnen geoordeeld dat de Nederlandse belastingdienst zich opstelt zoals verwacht zou mogen worden. Hij overweegt dat de belastingdienst en de SVB vooroverleg hebben gecreëerd om zo snel mogelijk zekerheid te geven over het belastingregime en de sociale verzekeringsplicht. Door het creëren van een dergelijk vooroverleg heeft de belastingdienst volgens de Nationale Ombudsman adequaat behandeld. Verder stelt de Nationale Ombudsman vast dat er binnen de belastingdienst is voorzien in afstemming en de belastingdienst telkens een praktische en dienstverlenende opstelling heeft gekozen.

hits=0= / id=1781=