Kort uitstel voor de aangifte en de betaling van de bijzondere liquidatiereserve

In Archief by robert

Mits betaling van een anticipatieve heffing van 10% kunnen KMO vennootschappen een bijzondere liquidatiereserve aanleggen voor de bestaande belastbare reserves van de aanslagjaren 2013 en 2014. Aanvankelijk moest de bijzondere aanslag uiterlijk op 30 november 2015 worden betaald voor de liquidatiereserve die wordt aangelegd uit de boekhoudkundige winst na belastingen van het boekjaar dat verbonden is aan het aanslagjaar 2013.

Voor de heffing van 10% op de bijzondere liquidatiereserve wordt nu een administratieve tolerantie op de wettelijke vervaldag van 30 november 2015 toegestaan. Alle betalingen en aangiften die uiterlijk op dinsdag 15 december 2015 op het Inningscentrum toekomen, zijn tijdig. Voor de betalingen is de valutadatum bepalend.