Vraagtekens omtrent onrechtmatige dubbele heffing op dividenduitkering uit Nederland!

In Archief by robert

KPMG Meijburg & Co voert een procedure over de dubbele heffing die drukt op dividenden afkomstig uit Nederland die worden betaald aan aandeelhouders woonachtig in België.

In dat geval is er sprake van dubbele heffing omdat Nederland 15% dividendbelasting heft en België 25% personenbelasting zonder een verrekening toe te staan van de dividendbelasting. De Hoge Raad der Nederlanden heeft onlangs, op 20 december 2013, beslist om prejudiciele vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Dit is een nieuwe kans om eindelijk korte metten te maken met deze onrechtvaardige dubbele heffing. Het belangrijkste argument in deze procedure is dat in Nederland een buitenlandse box 3 belegger slechter wordt behandeld dan een binnenlandse box 3 belegger. Zie voor meer informatie het februari 2014 nummer van het NederBelgischMagazine of informeer bij Cees Nijman, nijman.cees@kpmg.nl, KPMG Meyburg & Co Breda

Bekijk de video hier