Opteren binnenlandse belastingplicht gold voor een heel kalenderjaar, Rechtbank Breda 6 juli 2011

In Archief by robert

Een man van Duitse nationaliteit werkt voor een ziekenhuis in Nederland en heeft een eigen woning in Duitsland. In de jaren 2003-2005 kiest hij voor de binnenlandse belastingplicht. Per 31 maart 2005 emigreert hij naar Amerika. De vraag is of zijn keuze voor de binnenlandse belastingplicht alleen geldt voor de eerste drie maanden van 2005 (standpunt belastingplichtige) of voor het gehele jaar 2005 (standpunt belastingdienst). In het laatste geval kan de belastingplichtige wel over geheel 2005 de hypotheekrente van de woning in Duitsland in aftrek brengen. Maar dan dient hij ook het Amerikaanse inkomen van de laatste negen maanden van het jaar in Nederland aan te geven, welk inkomen vervolgens meegenomen moet worden in de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Per saldo is de man dan nadeliger uit.

Ten eerste beslist Rechtbank Breda dat de keuzeregeling alleen per kalenderjaar mogelijk is. Volgens de Rechtbank zou een andere uitleg namelijk kunnen leiden tot manipulatie door binnenlands belastingplichtigen die niet het hele jaar in Nederland wonen. Verder beslist de Rechtbank dat de inspecteur de inhaalregeling met betrekking tot de negatieve inkomsten uit de Duitse eigen woning niet juist heeft toegepast. Daarbij speelt een rol dat belanghebbende in de jaren 2003 en 2004 ook zonder de keuzeregeling de hypotheekrente van zijn Duitse woning in Nederland in aftrek had mogen brengen, omdat hij tenminste 90% van zijn inkomen verdiend had in Nederland. Voor 2005 gaat dat niet op (alleen voor de eerste drie maanden van het jaar). Daarom is de belastingplichtige voor 2005 uiteindelijk beter uit als niet opteert voor de keuzeregeling. De Rechtbank verklaart het beroep van de Duitser daarom alsnog gegrond.

hits=1= / id=1813=