Miserietaks zou opnieuw worden verlaagd tot 1%

In Archief by robert

Verder vermeldt het nieuwe regeerakkoord het voornemen om het verdelingsrecht – ook wel bekend als “de miserietaks” – terug te brengen op 1%. Dit registratierecht is verschuldigd telkens wanneer een woning in onverdeeldheid wordt toebedeeld aan één van de onverdeelde eigenaars, bijvoorbeeld wanneer bij een echtscheiding een echtgenoot de andere uitkoopt of erfgenamen een goed onderling willen verdelen.
In 2012 besloot Vlaanderen de verdeeltaks van 1% naar 2,5% te verhogen. Omdat de taks vaak scheidende koppels treft, bestempelden bepaalde politieke partijen deze belasting als “sociaal onrechtvaardig”. Het verdelingsrecht werd uiteindelijk toch verhoogd naar 2,5%, zij het met een kleine sociale correctie. Met het nieuwe regeerakkoord lijkt de Vlaamse regering op haar beslissing van 2012 terug te komen. Het valt voorlopig nog af te wachten wanneer deze effectieve daling er zal komen.

hits=38= / id=3668=