Verlaging schenkingsrechten op bouwgronden opnieuw verlengd

In Archief by robert

Het nieuwe regeerakkoord bevat verder enkele fiscale maatregelen om meer bouwgronden in Vlaanderen te activeren. Zo wordt de huidige tijdelijke verlaging van de schenkingsrechten op bouwgronden verder verlengd, evenals de koppeling aan de verplichting om binnen een bepaalde termijn te bouwen. Concreet betekent dit dat indien de begiftigde binnen de vijf jaar na de schenking zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres van de geschonken grond en deze grond zich in het Vlaamse Gewest bevindt, hij een verlaagd tarief geniet voor alle schenkingen beperkt tot 150.000 euro. Voor het gedeelte daarboven gelden de normale schenkingsrechten. Hoe lang deze tijdelijk gunstmaatregel nog van kracht blijft, is echter onduidelijk.

hits=40= / id=3669=