Woonbonus

In Archief by robert

Eén van de fiscale maatregelen die meteen in het oog springt, is het snoeien in de woonbonus. Dit is het fiscaal voordeel verbonden aan de lening om een woning te kopen of te (ver)bouwen. Sinds de zesde staatshervorming zijn de Gewesten voor deze materie zelf bevoegd. Om de overheveling naar de Gewesten mogelijk te maken, werd de woonbonus van een aftrekbare besteding naar een belastingvermindering omgevormd. De woonbonus wordt uitgedrukt als een bepaald percentage van een bepaald maximumbedrag. Vermits het huidige systeem niet langer betaalbaar is voor Vlaanderen, dringt een grondige herziening van de woonfiscaliteit zich dan ook op. Zowel aan het percentage als aan het maximumbedrag zal gesleuteld worden.

Voor bestaande contracten blijven de bestaande voorwaarden overeind. Mogelijks worden er wel wijzigingen doorgevoerd aan de indexering van de grensbedragen, die nu jaarlijks automatisch plaatsvindt. Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015, daarentegen, wordt het maximumbedrag waarop de belastingsvermindering wordt berekend verminderd tot 2.280 euro. In concreto wordt het fiscaal voordeel hierdoor verminderd met 760 euro. Na tien jaar wordt dit maximum verder verlaagd tot 1.520 euro, wat strookt met de huidige regeling, waarbij men na tien jaar terugvalt op het basisbedrag. Daarnaast wordt voor deze contracten ook de belastingvermindering zelf gewijzigd. Het marginaal tarief (met een bovengrens van 50%) wordt vervangen door een vast tarief van 40% van het maximumbedrag.

hits=47= / id=3667=