De Minister van Justitie werkt aan een gedeeltelijke erfenissprong

In Archief by robert

Naar aanleiding van een recente parlementaire vraag heeft de Minister van Justitie de invoering van een gedeeltelijke erfenissprong in het vooruitzicht gesteld. Eind 2012 voerde de federale wetgever een beperkte hervorming door van het Belgische erfrecht. Daarbij werden de regels omtrent de plaatsvervulling gewijzigd en werd de zogenaamde erfenissprong ingevoerd. De erfenissprong laat toe dat een erfgenaam de nalatenschap van zijn ouders verwerpt en dat de kinderen van die verwerpende erfgenaam zijn plaats zullen innemen en dus in zijn plaats zullen erven.
Dergelijke erfenissprong was onder het oude recht niet mogelijk. Zo sloot de erfgenaam die de nalatenschap verwierp immers ook zijn kinderen uit.
In de vorige legislatuur werd geoordeeld dat de erfenissprong alleen kon volgen uit een volledige verwerping van een nalatenschap door een kind ten gunste van het kleinkind, dus zijn kind. Nu blijkt uit de praktijk dat de meeste mensen een gedeeltelijke erfenissprong verkiezen boven een gehele erfenissprong, waardoor de erfenissprong ongebruikt blijft. De Minister van Justitie meent dat door het opheffen van het verbod op erfovereenkomsten in samenspel met een gedeeltelijke erfenissprong een beter resultaat mogelijk is.
De Minister wil dit liefst invoeren in het kader van de grote geplande hervorming van het erfrecht, die concrete vorm zou moeten krijgen voor het zomerreces. Mocht dat onverwacht toch langer op zich laten wachten, dan hij is altijd bereid om zijn mening te herzien.