Prinsjesdag: een overzicht en toch nog een verrassing

In Archief by robert

Zoals inmiddels de traditie is, waren de meeste voorstellen voor het Belastingplan 2016 al bekend ruim vóór Prinsjesdag. Toch was er nog een voorstel dat voor verrassing zorgde, waarover aan het einde van deze bijdrage meer.

 

De andere belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • Het tarief in de tweede en in de derde schijf wordt 40,15% in 2016 (nu 42%).
 • De vierde schijf blijft 52%, maar pas vanaf een inkomen van € 66.421 wordt de vierde schijf bereikt (in 2015 al bij 57.585.
 • Er vinden aanpassingen plaats in de diverse heffingskortingen, waarbij onder meer de ouderenkorting éénmalig wordt verhoogd.
 • De aanpassingen in box 3 gaan ook door en zullen ingaan per 2017. Het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door schijven:
  • Een eerste schijf tot € 100.000 met een rendement van 2,9%
  • Een tweede schijf tot € 1 mln. met een rendement van 4,7%
  • Een derde schijf boven € 1 mln. met een rendement van 5,5%.

De rendementen worden in de toekomst aangepast om (meer) aan te blijven sluiten bij de werkelijk behaalde rendementen op beleggen en sparen.

 • Om de woningmarkt in Nederland vlot te trekken vanwege de crisis was het van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mogelijk om belastingvrij € 100.000 te schenken. Deze schenking moest wel worden gebruikt voor de eigen woning (meestal de aankoop of de verbetering van de eigen woning danwel voor de aflossing van de eigen woningschuld).

In 2015 kon deze regeling niet meer worden gebruikt, maar kan nog wel gebruik worden gemaakt van de normale éénmalige vrijstelling tot een bedrag van € 52.752.

 

Vanaf 2017 wordt de vrijstelling voor de schenkbelasting weer opgetrokken tot € 100.000. Een belangrijk punt daarbij is dat de vrijstelling in één keer moet worden gebruikt. Dit kan lastig zijn omdat veel banken extra aflossingen op een lening maar beperkt toelaten (meestal maximaal 10% of 20% van de lening per jaar). Bij een hogere aflossing kan de bank dan boeterente rekenen wat uiteraard ook weer niet de bedoeling is.

Daarom kan het, om boeterente te voorkomen en de vrijstellingen volledig te kunnen gebruiken, interessant zijn om in 2015 of 2016 te schenken tot het huidige maximum (€ 52.752 voor 2015) en vervolgens in 2017 de vrijgestelde schenking verder aan te vullen tot € 100.000.

 

Tenslotte, voor inwoners van België gelden in principe alleen de Belgische regels en de Belgische belasting bij schenkingen. De Nederlandse schenkbelasting en de vrijstelling zijn dan alleen nog van belang als Nederland korter dan tien jaar geleden is verlaten, omdat Nederland gedurende tien jaar nog schenkbelasting zou mogen (bij)heffen.