Europese erfrechtverordening – stand van zaken

In Archief by robert

Op 13 maart 2012 wordt het ontwerp van Europese Verordening opnieuw besproken in de schoot van de Raad van Europa. De tekst die thans voorligt, voorziet enkel in een algemene uitzondering met betrekking tot het gekozen recht, met name wanneer het gekozen recht “kennelijk” onverenigbaar is met de openbare orde van de Staat waarin het geding wordt gevoerd.
Indien deze tekst wordt goedgekeurd, wordt heel wat mogelijk voor Nederbelgen op het vlak van de testamentaire vererving. Inderdaad, de keuze voor Nederlands recht zal dan impliceren dat de Belgische erfrechtelijke reserve van de langstlevende echtgenoot buiten spel kan worden gezet en dat de reservataire aanspraken van de kinderen fors kunnen worden verminderd.
hits=1= / id=1870=