Tot 5 jaren terugvragen van teveel betaalde Nederlandse dividendbelasting. Nederlandse dividend minder belast

In Archief by robert

Op 17 september 2015 heeft het Europees Hof van Justitie zijn oordeel geveld in de zaak Miljoen, Société Générale e.a. Het Hof oordeelt dat de Nederlandse dividendbelasting die door in Nederland gevestigde vennootschappen wordt ingehouden, in strijd kan zijn met het vrij verkeer van kapitaal.

 

De zaak heeft betrekking op Nederlandse dividendbelasting (in principe 15%) die door in Nederland gevestigde vennootschappen wordt ingehouden ten aanzien van buitenlandse belastingplichtigen, bijvoorbeeld in België wonende particulieren. Op basis van dit arrest is het nu mogelijk om over de afgelopen 5 jaren in Nederland teruggave te vragen van teveel betaalde dividendbelasting. Een interview met de man die de zaak voor de Nederlander in België behartigde, Erwin Nijkeuter, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co”.

 

Wanneer mag een aandeelhouder in België terugvragen?

Erwin: “Het arrest is van het Hof van Justitie en het gaat over de belastingheffing van dividend van aandeelhouders in België. In dat arrest wordt de belastingdruk die op Nederlandse aandelen rust, namelijk de Nederlandse dividendbelasting vergeleken met de Nederlandse vermogensrendementsheffing. Als de dividendbelasting (voor particulieren in België) hoger is dan de Nederlandse vermogensrendementsheffing (voor particulieren in Nederland), dan kan dat als een beperking van de vrijheid van kapitaalverkeer worden aangemerkt en dan moet Nederland de Nederlandse dividendbelasting teruggeven”.

 

Wat is het probleem voor deze aandeelhouders?

Erwin: “Het probleem is dat Belgische aandeelhouders zowel in Nederland als in België worden belast. Dit is dus dubbele belastingheffing. De Nederlandse belastingheffing (15%) wordt niet verrekend in België met de verschuldigde Belgische belastingheffing (25%), waardoor er per saldo ongeveer 40% belasting verschuldigd is. Die dubbele belasting is al jarenlang een doorn in het oog van beleggers in België. Ze hebben geprobeerd om dat tegen te gaan door tegen België te procederen, maar dit is nooit succesvol geweest. Met deze procedure blijkt dat het aan de Nederlandse kant wel succesvol kan zijn. Het probleem is de dubbele belastingheffing en de oplossing ligt in het aanpakken van de Nederlandse belastingheffing”.

 

Wat is er uitgekomen?

Erwin: “Uit het arrest is gekomen dat de Nederlandse fiscus niet meer dividendbelasting mag heffen dan zij zou heffen over het aandelenbezit van de met die Belgische aandeelhouder vergelijkbare Nederlandse aandeelhouder. Om die vergelijking te kunnen maken worden alle Nederlandse aandelen van de Belgische belegger bij elkaar opgeteld op de peildatum, dus op 1 januari van het betreffende jaar. Er wordt uitgegaan van een fictief rendement van 4% op deze aandelen. Over die waarde is een Nederlandse aandeelhouder belasting verschuldigd van 30%.

Is er nu meer dividendbelasting ingehouden dan die fictieve belasting, dan moet de dividendbelasting worden teruggegeven. Een bijzonderheid daarbij is dat de Belgische aandeelhouder rekening mag houden met een heffingsvrij vermogen. Voor een persoon is dit ongeveer 20.000 euro en voor een echtpaar het dubbele. Dit is dus ook interessant voor de kleinere beleggers die voor 20.000 euro (een echtpaar 40.000 euro) aandelen hebben. Zij kunnen mogelijk alle Nederlandse dividendbelasting terugvragen”.

 

Wat betekent dit voor beleggers in België?

Erwin: “Voor Belgische beleggers betekent dit dat zij goed naar hun aandelenportefeuille moeten kijken. Zij moeten een optelling maken van de Nederlandse aandelen die zij bezitten op 1 januari. Vervolgens mogen zij dan 20.000 euro vanaf halen en dat bedrag moeten zij vermenigvuldigen met 1,2% (30% belasting van 4% fictief rendement). Deze verschuldigde belasting mogen zij vergelijken met de feitelijk betaalde Nederlandse dividendbelasting in dat jaar. Het verschil kan men terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Het interessante is dat ze dit over de afgelopen 5 jaren mogen doen, dus vanaf 2011”.

 

Welke factoren bepalen met name het verschil tussen de feitelijk betaalde belasting en wat de belastingdienst op grond van het arrest had mogen vragen?

Erwin: “De elementen die erg belangrijk zijn is bijvoorbeeld het heffingsvrijvermogen van 20.000 euro. Dat bepaalt al dat belastingheffing over de eerste 20.000 euro aandelenbezit moet worden teruggegeven. Daarnaast is het erg interessant op het moment dat er grote dividendrendementen zijn behaald op bepaalde Nederlandse aandelen. Dan is het erg interessant om naar het verschil te kijken of de betaalde dividendbelasting niet veel groter is dan de 1,2% heffing op de waarde van de betreffende aandelen”.

 

Hoe gaat het nu verder na dit arrest?

Erwin: “De Hoge Raad in Nederland heeft vragen gestald aan het Europese Hof van Justitie. Die heeft nu geantwoord, ook op de vraag hoe die berekening moet zijn. De Hoge Raad zal hiermee aan de slag moeten, een arrest over wijzen. Meestal volgt de Hoge Raad precies wat het Europese Hof van Justitie heeft gezegd. De kans bestaat natuurlijk dat ze daar nog een aanvulling op maken. Dat is niet te voorzien. De uitgangspunten staan in elk geval vast, want dat zijn de antwoorden op vragen die de Hoge Raad heeft gesteld”.

 

Welk effect heeft het belastingplan 2016 op dit arrest?

Erwin: “In het belastingplan 2016 is een wijziging van box 3 opgenomen. De vermogensrendementsheffing voor relatief kleine vermogens gaat omlaag, naar 2,9% in plaats van 4%. Daarmee wordt de vergelijkingsmaatstaf met de inwoner van Nederland gunstiger voor de Belgische belegger. De belegger in België komt dus eerder in aanmerking voor een teruggave. Voor Belgische beleggers met meer vermogen, dus met een aandelenbezit van meer dan 100.000 euro, daar wordt het verschil meer gedempt. Afhankelijk van het vermogen wordt het fictief rendement op van 4% van het aandelenvermogen op 4,7% of 5,5% gesteld.

Wat wel voor alle soorten beleggers het interessanter maakt, is dat het heffingsvrijvermogen gaat van 20.000 euro naar 25.000 euro per persoon. Voor een echtpaar met op 1 januari 2016 exact 50.000 euro in aandelen, betekent dit arrest € 435 minder belasting betalen”.