Andere hervormingen op juridisch vlak

In Archief by robert

In de in de vorige alinea besproken Algemene Beleidsnota heeft Minister Turtelboom nog hervormingen in het familierecht aangekondigd. Worden genoemd de handelingsbekwaamheid, de naamgeving, de adoptie, het pleegouderschap, het meemoederschap, het draagmoederschap, het discreet bevallen, levenloos geboren kinderen, onderhoudsbijdragen, transgenders en de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank.
Daarnaast worden ook hervormingen in het gerechtelijk en economisch recht beoogd.
hits=8= / id=1460=