Verkoop aandelen in een naar België verplaatste B.V. onbelast, Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 2010

In Archief by robert

Dit betreft een zaak van vele jaren geleden, nog onder het oude belastingverdrag. Een in 1993 geëmigreerde, Nederlandse DGA verplaatste in 1997 de feitelijke leiding van zijn holding naar België. Later in dat jaar verkocht hij de aandelen in deze vennootschap. Voor de eventuele belastingheffing was van belang, waar de vennootschap gevestigd was: op het huisadres van de DGA in België dan wel nog in Nederland.
Volgens Hof Den Bosch was de vennootschap in dit geval gevestigd in België, zodat belastingheffing bij verkoop van de aandelen niet mogelijk was in Nederland. Onder de huidige wet en verdrag gelden overigens andere voorwaarden van belastingheffing, met als belangrijkste verschil de conserverende aanslag die opgelegd wordt bij emigratie. Dat maakt dat tegenwoordig normaal gesproken minimaal 10 jaar gewacht moet worden na emigratie, om zonder Nederlandse belastingheffing de aandelen in de eigen vennootschap onbelast te kunnen verkopen.

hits=0= / id=1921=