Volmacht toch vernietigbaar wanneer lastgever wilsongeschikt is?

In Archief by robert

In Kort Nieuws van oktober 2011 werd bericht dat het Comité voor Studie en Wetgeving op 10 september 2011 had beslist dat de latere wilsongeschiktheid van de lastgever de door hem verstrekte volmacht niet doet vervallen. Het Hof van Cassatie beslist in totaal andere zin: de lastgever kan de nietigheid vorderen van een rechtshandeling die door de lasthebber is gesteld op een ogenblik waarop de lastgever feitelijk wilsonbekwaam is geworden. Voor de praktijk betekent dit dat de notaris die een akte verlijdt waarbij een partij door een volmachtdrager vertegenwoordigd is, zal moeten nagaan of de lastgever nog wilsgeschikt is. Bovendien is het onmogelijk om nog volmachten te geven voor de tijd dat men wilsongeschikt zal zijn (Cass. 7 januari 2010).
hits=0= / id=1913=