Nederland hoeft een tegemoetkoming te verlenen voor in België geheven personenbelasting, Rechtbank Breda 27 april 2011

In Archief by robert

In 2010 heeft de Hoge Raad al eens beslist dat Nederland geen tegemoetkoming hoeft te verlenen voor de Belgische personenbelasting (in dit geval gemeentelijke opcentiemen) over het inkomen van een inwoner van België, dat in Nederland belast wordt. Volgens de Hoge Raad is de handelwijze van Nederland niet in strijd met de Europese vrijheid van vestiging.
Desondanks werd een soortgelijke vraag onlangs wederom voorgelegd aan Rechtbank Breda door een inwoner van België, die in Nederland samen met zijn echtgenote een onderneming drijft. Een extra argument dat belanghebbende hierbij inbracht is dat Duitsland wel een tegemoetkoming verleent voor de geheven Belgische personenbelasting aan Belgische inwoners die in Duitsland werken. De Rechtbank was echter snel klaar met deze zaak. Enerzijds door te verwijzen naar het voornoemde arrest van de Hoge Raad. Anderzijds door te oordelen, met een verwijzing naar Europese jurisprudentie, dat de verhouding tussen België en Duitsland van geen betekenis is voor de verhouding tussen Nederland en België.
hits=1= / id=1812=